سفارش سريع
بازگشت
ارسال رايگان نخ و نقشه ارسال نخ و نقشه ذايگان است
90 درصد مبلغپرداخت درب منزل
پشتيباني 12 ساعتهمشاوره رايگان
نماد اعتمادپرداخت ايمن
گارانتي کيفيتتاييد عملکرد و کيفيت

خرید نخ و نقشه تابلو فرش تبریز با تخفیف روز پدر ( 1401)

87800+

خرید نخ و نقشه تابلو فرش تبریز با تخفیف روز پدر ( 1401) از نقش آرا فرش تبریز با تخفیف 15 الی 30 درصدی از 8 بهمن الی 16 بهمن 1401

خرید نخ و نقشه تابلوفرش تبریز با تخفیف روز پدر ۱۴۰۱

کدام طرح های تابلو فرش دارای تخفیف روز پدر شدند ؟؟

گل و گلدان - کد D15

تعداد گره در عرض     280 گره ( 40 سانت)

تعداد رج در طول   412 گره ( 57 سانت)

تعداد کل رنگ     69

 تعداد ابریشم     3

رجشمار     50

قیمت نخ و نقشه 1,200,000 تومان 

قیمت با تخفیف 983,000 تومان

***


نخ و نقشه تابلوفرش گل کوچک

گل کنار پنجره - کد D115

 تعداد گره در عرض : 280

تعداد رج در طول : 398

تعداد رنگ : 68

رنگ ابريشم : 6

قیمت نخ و نقشه : 750.000 تومان

قیمت نخ و نقشه با تخفیف : ۴۹۰,۰۰۰ تومان 

*****


نخ و نقشه تابلو فرش پریان

تعداد گره در عرض : 400 گره ( 56سانت)

تعداد رج در طول : 275 گره (38سانت)

تعداد کل رنگ 113

تعداد ابریشم : 4

جشمار 50

قیمت نخ و نقشه : 2,700,00 تومان

قیمت نخ و نقشه با تخفیف : 2,500,000 تومان 

*****


نخ و نقشه تابلوفرش سبد گل رز

تعداد گره در عرض : 500 گره ( 77 سانتی متر)

تعداد رج در طول (لای) : 389 رج (42 سانتی متر)

تعداد کل رنگ :  79 رنگ

تعداد ابریشم : 9 رنگ

رجشمار تابلوفرش : 50

قیمت نخ و نقشه : 1,300,000 تومان

قیمت نخ و نقشه با تخفیف : 950,000 تومان

****


نخ و نقشه تابلو فرش منظره باغ گیلاس

نام طرح : كلبه كنار رود بهاري (كوچك) - کد F121

تعداد گره در عرض : 511

تعداد رج در طول : 380

تعداد كل رنگ :77

تعداد رنگ ابريشم : 7

قیمت نخ و نقشه : 1,650,000 تومان

قیمت تخفیف : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

****


نخ و نقشه تابلو فرش وانیکاد الذین

طرح آیه وانیکاد.. -کد c114

 تعداد گره در عرض : 520

تعداد رج در طول : 350

تعداد رنگ : 45

تعداد ابریشم : 7

قیمت نخ و نقشه : 1.420.000 تومان

قیمت با تخفیف : ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان 

***


تعداد گره در عرض 600

تعداد رج در طول 425

تعداد کل رنگ 72

 تعداد ابریشم 3

رجشمار 50

 نخ و نقشه  2,040,000 تومان

قیمت با تخفیف : 1,400,000 تومان 

***


وانیکاد سایز کوچک -کدc83

تعداد گره در عرض : 370

تعداد رج در طول : 270

تعداد رنگ : 21

تعداد ابریشم : 4

قیمت نخ و نقشه : 750,000 تومان

قیمت با تخفیف ۶۰۰,۰۰۰ تومان 

***


کوچه باغ - كد F417

تعداد گره : 700

تعداد رج : 400

تعداد رنگ : 91

تعداد ابریشم : 8

نخ و نقشه  : 2,200,000 تومان

قیمت تخفیف : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان 

***


آیه قرانی -کدc111

تعداد گره در عرض : 700

تعداد رج در طول : 442

تعداد رنگ : 50

تعداد ابریشم : 12

قیمت نخ و نقشه  : 2.100.000 تومان

قیمت با تخفیف ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان 

***


پادری کوچک - کد J21

تعداد گره در عرض 180

تعداد رج در طول (لای) 180 

تعداد کل رنگ 21 رنگ

تعداد ابریشم 1 رنگ

رجشمار تابلوفرش 50

قیمت نخ و نقشه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان 

قیمت با تخفیف  ۲۵۰,۰۰۰ تومان 

***


اسب وحشی در ساحل -کد:G53

تعداد گره : 514

تعداد رج : 370

تعداد رنگ :70

تعداد ابریشم : 4

قیمت نخ و نقشه  1,850,000 تومان

قیمت با تخفیف 1,400,000 تومان 

***


اسب آتش کد g702

تعداد گره در عرض 

420 گره ( 59 سانت)

تعداد رج در طول

 590 گره ( 83 سانت)

تعداد کل رنگ 75

تعداد ابریشم 0

رجشمار 50

قیمت نخ و نقشه 1,650,000 تومان 

قیمت با تخفیف ,1500,000 تومان 

***


سه اسب وحشی دریا - کدg701

تعداد گره در عرض 580 گره

 ( 82 سانتی متر)

تعداد رج در طول (لای) 360 رج

  (51 سانتی متر)

تعداد کل رنگ 49 رنگ

تعداد ابریشم 4 رنگ

رجشمار تابلوفرش 50

قیمت نخ و نقشه 1,750,000 تومان

قیمت با تخفیف 1,600,000 تومان 

***


منظره کلبه دار - كد f 128

تعداد گره در عرض 537 گره

( 75 سانتی متر)

تعداد رج در طول (لای) 346 رج

(50 سانتی متر)

تعداد کل رنگ 87 رنگ

تعداد ابریشم 8 رنگ

رجشمار تابلوفرش 50

قیمت نخ و نقشه 1,570,000 تومان

قیمت با تخفیف 1,000,000 تومان 

***


نام طرح : گل و سبد -کدD109

تعداد گره در عرض 600 گره

( 84 سانتی متر)

تعداد رج در طول (لای) 420 رج

(58 سانتی متر)

تعداد کل رنگ 76 رنگ

تعداد ابریشم 6 رنگ

رجشمار تابلوفرش 50

قیمت نخ و نقشه 1.700.000 تومان

قیمت با تخفیف 1,350,000 تومان 

***


***

نام و کد طرح : وانیکاد - كد c409

تعداد گره در عرض 550 گره

 ( 77 سانتی متر)

تعداد رج در طول (لای) 300 رج

  (42 سانتی متر)

تعداد کل رنگ 40 رنگ

تعداد ابریشم 7 رنگ

قیمت نخ و نقشه  1.200.000 تومان

قیمت با تخفیف 950,000 تومان

***


***

نام طرح : تاب باز دو نفره - کد E601

 تعداد گره در عرض : 400

تعداد رج در طول : 576

تعداد رنگ : 100

تعداد ابریشم : 8

قیمت نخ و نقشه : 2,000,000 تومان

قیمت با تخفیف 1500,000 تومان 

***


***

منظره کلبه در جنگل - كد F109

تعداد گره در عرض 603 گره

( 84 سانتی متر)

تعداد رج در طول (لای) 406 رج

(57 سانتی متر)

تعداد کل رنگ 102رنگ

تعداد ابریشم 5 رنگ

رجشمار تابلوفرش 50

قیمت نخ و نقشه 1,850,000 تومان

قیمت با تخفیف 1,650,000 تومان  

***


***

نام طرح : گل و گلدان - كد 75- D

تعداد گره در عرض 430 گره

( 60 سانتی متر)

تعداد رج در طول (لای) 610 رج

  (85 سانتی متر)

تعداد کل رنگ 114 رنگ

تعداد ابریشم 5 رنگ

رجشمار تابلوفرش 50

قیمت نخ و نقشه 2.200.000 تومان

قیمت با تخفیف 1,600,000 تومان 

***


***

منظره کلبه دار - كد F 207

تعداد گره : 500

تعداد رج : 333

تعداد رنگ : 62

تعداد ابریشم : 6

قیمت نخ و نقشه  : 1,400,000 تومان

قیمت با تخفیف : 1,100,000 تومان 

***


***

منظره کوچه باغ بهاری- کد F1020

 تعداد گره در عرض : 600

تعداد رج در طول : 330

تعداد رنگ : 66

تعداد ابریشم : 6

قیمت نخ و نقشه : 1.780.000 تومان

قیمت با تخفیف : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان 

***


***

منظره برکه دار - كد F120

تعداد گره در عرض 700 گره

( 100 سانتی متر)

تعداد رج در طول (لای) 494 رج

(70 سانتی متر)

تعداد کل رنگ 100 رنگ

تعداد ابریشم 7 رنگ

رجشمار تابلوفرش 50

قیمت نخ و نقشه : ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت با تخفیف: 1,960,000 تومان 

***


***

پاسورباز (سایز کوچک)کد نقشه E225

تعداد گره در عرض : 700

تعداد رج در طول : 490

تعداد کل رنگ :156

تعداد ابریشم : 12

قیمت نخ و نقشه : 2.950.000 تومان

قیمت با تخفیف 2,500,000 تومان 

***


**

نخ و نقشه تابلو فرش منظره دهکده - کد f277

تعداد گره در عرض : 700

تعداد رج در ارتفاع : 500

تعداد کل رنگ : 120

تعداد رنگ ابريشم : 10

قیمت نخ و نقشه : 2.800.000 تومان

قیمت با تخفیف 2,399,000 تومان 

***


***

گل و گلدان - كد D721

تعداد گره : 284

تعداد رج : 400

تعداد رنگ : 58

تعداد ابريشم : 5

قیمت نخ و نقشه : 850,000 تومان

قیمت با تخفیف: ۷۰۰,۰۰۰ تومان 

***


***

قالیچه هریس کد j36

تعداد گره در عرض 313

تعداد رج در طول 493

تعداد رنگ 20

ابریشم 6

رجشمار 50

قیمت نخ و نقشه 1,170,000 تومان

قیمت با تخفیف: ۹۰۰,۰۰۰ تومان 

***


***

گل و گلدان (جدید) -کد D375

تعداد گره در عرض 520 گره ( 72 سانتی مت

تعداد رج در طول (لای) 380 رج  (53 سانتی متر

تعداد کل رنگ 80 

تعداد ابریشم 7

رجشمار  50

قیمت نخ و نقشه 1.350.000 تومان

قیمت با تخفیف ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان 

افزودن به سبد خريد
ديدگاه خود را با ديگران به اشتراک بگذاريد
تخفيف هاي پيشنهادي