صفحه اصلی خط مشی شرکت اهداف و برنامه ها ارسال سفارش سوالات متداول

نقش آرا فرش تبریز

کانال تلگرام

شرکت نقش آرا فرش تبریز

دانلود
دانلود آلبوم مدل هاي تابلوفرش نقش آرا فرش
تماس با ما

پرداخت زني و برجسته زني تابلوفرش - نقش آرا فرش

سفارش

دانلود

Save
آرشيو 


Save
طر ح هاي بروز

ست ابزار بافت تابلوفرش نقش آرا

نقش آرا فرش تبریز

نقش آرا فرش در پایتخت تابلوفرش ایران (شهر سردرود )
(پایتخت تابلوفرش ایران محصول بی کیفیت تولید نمیکند)


محصول درجه يك را از مركز آن بدون واسطه تهیه كنيد

كيفيت محصول بايد اولويت اول شما براي انتخاب یک نخ و نقشه تابلوفرش باشد

هموطنم : در هنگام تهیه نخ و نقشه تابلوفرش , بدون تحقیق و بررسی ,اقدام به خرید نکنید.
80 درصد نخ و نقشه های موجود در بازار بدون نشان استاندارد و تقلبی میباشند .

"ضمانت نامه کتبی کیفیت محصول " همراه کالا در خرید نخ و نقشه از تاریخ 10 بهمن اجباری میباشد .
تولید کننده نخ و نقشه موظف است این کارت را همراه محصول به خریدار تحویل دهد


معرفی کانال رسمی نقش آرا در تلگرام

کانال رسمی نقش آرا فرش در تلگرام

ورود

تکمیل فرم خرید

گل و گلدان -کد d - 128new

نقش آرا
13:11
بازدید : 36

گل و گلدان -کد d - 128new


نام طرح : گل و گلدان -کد d - 128new

تعداد گره در عرض : 390

تعداد رج در طول : 530

تعداد رنگ : 75

تعداد ابریشم : 7

وان یکاد.. -کد c- 418

نقش آرا
11:36
بازدید : 26

وان یکاد..  -کد c- 418


نام طرح : وان یکاد..   -کد c- 418

تعداد گره در عرض : 600

تعداد رج در طول : 400

تعداد رنگ : 28

تعداد ابریشم : 4


وان یکاد.. -کد c- 419

نقش آرا
11:35
بازدید : 27

وان یکاد..  -کد c- 419


نام طرح : وان یکاد..   -کد c- 419

تعداد گره در عرض : 660

تعداد رج در طول : 330

تعداد رنگ : 60

تعداد ابریشم : 5


وان یکاد.. -کد c- 421

نقش آرا
11:21
بازدید : 17

 وان یکاد..  -کد c- 421


نام طرح : وان یکاد..   -کد c- 421

تعداد گره در عرض : 240

تعداد رج در طول : 826

تعداد رنگ : 29

تعداد ابریشم : 5


وان یکاد.. -کد c- 422

نقش آرا
11:0
بازدید : 15

وان یکاد..  -کد c- 422


نام طرح : وان یکاد..   -کد c- 422

تعداد گره در عرض : 200

تعداد رج در طول : 450

تعداد رنگ : 32

تعداد ابریشم : 5


وان یکاد.. -کد c- 423

نقش آرا
10:50
بازدید : 25

وان یکاد..  -کد c- 423


نام طرح : وان یکاد..   -کد c- 423

تعداد گره در عرض : 660

تعداد رج در طول : 920

تعداد رنگ : 56

تعداد ابریشم : 6

وان یکاد.. -کد c- 424

نقش آرا
10:49
بازدید : 19

وان یکاد..  -کد c- 424

نام طرح : وان یکاد..   -کد c- 424

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 500

تعداد رنگ : 46

تعداد ابریشم : 3


وان یکاد.. -کد c- 425

نقش آرا
10:46
بازدید : 22

وان یکاد..  -کد c- 425

نام طرح : وان یکاد..   -کد c- 425

تعداد گره در عرض : 650

تعداد رج در طول : 310

تعداد رنگ : 76

تعداد ابریشم : 5


دهکده کنار رودخانه -کد F - 1031

نقش آرا
12:45
بازدید : 31

دهکده کنار رودخانه -کد F - 1031

نام طرح :  دهکده کنار رودخانه -کد F - 1031

تعداد گره در عرض : 600

تعداد رج در طول : 321

تعداد رنگ : 66

تعداد ابریشم : 8کوچه باغ های دهکده -کد F - 1030

نقش آرا
12:20
بازدید : 24

کوچه باغ های دهکده  -کد F - 1030

نام طرح : کوچه باغ های دهکده   -کد F - 1030

تعداد گره در عرض : 670

تعداد رج در طول : 310

تعداد رنگ : 77

تعداد ابریشم : 6


منظره کلبه رود -کد F - 1029

نقش آرا
11:55
بازدید : 23

منظره کلبه رود -کد F - 1029

نام طرح : منظره کلبه رود  -کد F - 1029

تعداد گره در عرض : 624

تعداد رج در طول : 330

تعداد رنگ : 70

تعداد ابریشم : 10


منظره کلبه رود -کد F - 1028

نقش آرا
11:53
بازدید : 15

منظره کلبه رود -کد F - 1028


نام طرح : منظره کلبه رود  -کد F - 1028

تعداد گره در عرض : 670

تعداد رج در طول : 270

تعداد رنگ : 66

تعداد ابریشم : 9


انتظار معشوق -کد E - 301

نقش آرا
16:32
بازدید : 62

انتظار معشوق -کد E - 301


نام طرح : انتظار معشوق  -کد E - 301

تعداد گره در عرض : 640

تعداد رج در طول : 400

تعداد رنگ : 47

تعداد ابریشم : 3


کوچه باغ مره خونی -کد F - 1027

نقش آرا
16:15
بازدید : 46

 کوچه باغ مره خونی -کد F - 1027


نام طرح : کوچه باغ مره خونی  -کد F - 1027

تعداد گره در عرض : 750

تعداد رج در طول : 420

تعداد رنگ : 97

تعداد ابریشم : 12


ییلاق -کد B - 210

نقش آرا
16:9
بازدید : 60

ییلاق -کد B - 210

نام طرح : ییلاق -کد B - 210

تعداد گره در عرض : 730

تعداد رج در طول : 490

تعداد رنگ : 96

تعداد ابریشم : 8


گل و گلدان -کد d - 410

نقش آرا
10:34
بازدید : 63

 گل و گلدان -کد d - 410


نام طرح : گل و گلدان -کد d - 410

تعداد گره در عرض : 270

تعداد رج در طول : 400

تعداد رنگ : 84

تعداد ابریشم : 7

گل و گلدان کوچک- كد D406

نقش آرا
10:16
بازدید : 41

 گل و گلدان کوچک- كد D406


نام طرح : گل و گلدان کوچک- كد D405

تعداد گره : 280

تعداد رج : 200
تعداد رنگ : 87

ابریشم : 4


اسب -کد G - 700

نقش آرا
10:0
بازدید : 31

اسب -کد G - 700


نام طرح : اسب -کد G - 700

تعداد گره در عرض : 520

تعداد رج در طول : 700

تعداد رنگ : 73

تعداد ابریشم : 5

 


منظره پل سنگی -کد F - 1026

نقش آرا
9:53
بازدید : 19

منظره پل سنگی -کد F - 1026


نام طرح : منظره پل سنگی -کد F - 1026

تعداد گره در عرض : 480

تعداد رج در طول : 300

تعداد رنگ : 57

تعداد ابریشم : 7

 منظره کلبه رود -کد F - 1025

نقش آرا
9:48
بازدید : 32

منظره کلبه رود -کد F - 1025


نام طرح : منظره کلبه رود -کد F - 1025

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 300

تعداد رنگ : 60

تعداد ابریشم : 5

 


زیرپایی -کد j - 150

نقش آرا
12:28
بازدید : 32

زیرپایی -کد j - 150


نام طرح : زیرپایی - کد j - 150

تعداد گره در عرض : 532

تعداد رج در طول : 814

تعداد رنگ : 14

تعداد ابریشم : 4

 


منظره جنگل -کد F - 1024

نقش آرا
12:25
بازدید : 39

منظره جنگل -کد F - 1024


نام طرح : منظره جنگل -کد F - 1024

تعداد گره در عرض : 600

تعداد رج در طول : 320

تعداد رنگ : 80

تعداد ابریشم : 7

 


منظره جنگل -کد F - 1023

نقش آرا
12:21
بازدید : 24

منظره جنگل -کد F - 1023


نام طرح : منظره جنگل -کد F - 1023

تعداد گره در عرض : 570

تعداد رج در طول : 330

تعداد رنگ : 80

تعداد ابریشم : 7

 


منظره جنگل -کد F - 1022

نقش آرا
12:18
بازدید : 33

 منظره جنگل -کد F - 1022


نام طرح : منظره جنگل -کد F - 1022

تعداد گره در عرض : 600

تعداد رج در طول : 325

تعداد رنگ : 79

تعداد ابریشم : 6

 


منظره جنگل -کد F - 1021

نقش آرا
12:10
بازدید : 41

منظره جنگل -کد F - 1021


نام طرح : منظره جنگل -کد F - 1021

تعداد گره در عرض : 600

تعداد رج در طول : 350

تعداد رنگ : 85

تعداد ابریشم : 5

 

منظره جنگل -کد F - 1020

نقش آرا
12:7
بازدید : 40

منظره جنگل -کد F - 1020

نام طرح : منظره جنگل -کد F - 1020

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 350

تعداد رنگ : 49

تعداد ابریشم : 7

 

منظره باغ بهار -کد F - 1019

نقش آرا
12:4
بازدید : 40

منظره باغ بهار -کد F - 1019


نام طرح : منظره باغ بهار  -کد F - 1019

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 330

تعداد رنگ : 58

تعداد ابریشم : 9


منظره جنگل -کد F - 1018

نقش آرا
11:56
بازدید : 38

منظره جنگل -کد F - 1018


نام طرح : منظره جنگل -کد F - 1018

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 360

تعداد رنگ : 65

تعداد ابریشم : 9


منظره باغ بهار -کد F - 1017

نقش آرا
10:27
بازدید : 383

منظره باغ بهار -کد F - 1017


نام طرح : منظره باغ بهار  -کد F - 1017

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 322

تعداد رنگ : 66

تعداد ابریشم : 14


منظره منظره پس از باران -کد F - 1015

نقش آرا
13:54
بازدید : 281

 منظره منظره پس از باران -کد F - 1015


نام طرح : منظره پس از باران  -کد F - 1015

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 308

تعداد رنگ : 81

تعداد ابریشم : 13


منظره جنگلی -کد F - 1013

نقش آرا
13:44
بازدید : 324

منظره جنگلی -کد F - 1013


نام طرح : منظره جنگلی  -کد F - 1013

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 322

تعداد رنگ : 78

تعداد ابریشم : 7


 

گل و گلدان رز - كد D404

نقش آرا
13:39
بازدید : 263

 گل و گلدان رز - كد D404

نام طرح : گل و گلدان رز - كد D404


تعداد گره : 320


تعداد رج : 520

تعداد رنگ : 96


ابریشم : 6

فرش زیرپایی - كد J149

نقش آرا
13:33
بازدید : 225

فرش زیرپایی - كد J149

نام طرح : فرش زیرپایی  - كد J149


تعداد گره : 640


تعداد رج : 1100

تعداد رنگ : 14


تعداد رنگ : 4


مینیاتور - كد A100

نقش آرا
13:24
بازدید : 301

مینیاتور - كد A100

نام طرح : مینیاتور  - كد A100


تعداد گره : 420


تعداد رج : 585

تعداد رنگ : 100


تعداد رنگ : 10


فرش زیرپایی - كد J148

نقش آرا
13:21
بازدید : 223

فرش زیرپایی - كد J148

نام طرح : فرش زیرپایی  - كد J148


تعداد گره : 560


تعداد رج : 686

تعداد رنگ : 17


تعداد رنگ : 4


وان یکاد .. - كد c417

نقش آرا
13:1
بازدید : 267

وان یکاد .. - كد c417

نام طرح : وان یکاد .. - كد c417

تعداد گره : 400

تعداد رج : 530

تعداد رنگ : 38

ابریشم : 5


رقص جدید - كد e299

نقش آرا
15:48
بازدید : 288

 رقص جدید - كد e299

نام طرح : رقص جدید - كد e299

تعداد گره : 918

تعداد رج : 675

تعداد رنگ : 165

ابریشم : 25


ایه وانیکاد - كد c416

نقش آرا
11:58
بازدید : 332

ایه وانیکاد - كد c416

نام طرح : ایه وانیکاد - كد c416

تعداد گره : 540

تعداد رج : 320

تعداد رنگ : 43

ابریشم : 5


ایه وانیکاد - كد c414

نقش آرا
13:17
بازدید : 363

 ایه وانیکاد - كد c414


نام طرح : ایه وانیکاد - كد c414

تعداد گره : 530

تعداد رج : 300

تعداد رنگ : 41

ابریشم : 5


ایه وانیکاد - كد c415

نقش آرا
13:12
بازدید : 278

ایه وانیکاد - كد c415


نام طرح : ایه وانیکاد - كد c415

تعداد گره : 520

تعداد رج : 320

تعداد رنگ : 41

ابریشم : 5


فروش پایان کار نیست , آغاز یک تعهد است
 1.      «ارسال سریع»
 1.              «ضمانت بهترین قیمت»
 1.                               «تضمین کیفیت محصولات»

                              سه اصل اولیه است که نقش آرا از نخستین روز تاسیس , خود را به آن متعهد کرده است.


*

توجه :

«95 درصد محصولات در 12 ماه سال آماده ارسال میباشد»
« در صورت عدم موجودی طرح انتخابی در انبار , مدت زمان آماده شدن به سفارش دهنده اعلام میشود.

«سفارشات به سراسر کشور ارسال میگردد (کل شهر ها و روستاهای کشور)»

«امکان پرداخت مبالغ محصولات در محل ( هنگام تحویل گرفتن مبالغ محصولات را پرداخت کنید)»

*

«محصولات ارسالی نقش آرا به سراسر کشور شامل  :

«نخ و نقشه - دار چله کشی شده بصورت کاملا آماده برای بافت میباشد»

«نخها توپک شده - دار ها چله کشی شده , چله رنگ شده و جداسازی شده ,

دارهای نقش آرا یک طرفه - دو طرفه - یک رویه و چرخشی میباشد»

*
« همراه محصولات نخ و نقشه شرکت  نقش آرا :

- ست کامل ابزار بافت (دفتین ,سیخ , قلاب)

- پود ضخیم (یک کلاف کامل) - پود نازک (دوک کامل )

- 60 درصد طرح ها دارای نرم افزار نقشه خوان صوتی اندروید

- جزوات آموزشی - جزوات رفع ایرادات و مشکلات حین بافت

- سی دی آلبوم کاتالوگ محصولات + لیست قیمت

- آلبوم مدل قاب های تابلوفرش نقش آرا 2015

- همراه دارهای چله کشی شده مقدار لازم ابریشم اضافی برای مواقع ضروری

-  آچار مخصوص دار های چله کشی شده (فقط برای دارهای بزرگ)


**********************************************************************

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت نقش آرا فرش تبریز و اشنایی بیشتر با محصولات اینجا کلیک نمایید.

کل صفحات : 191 2 3 4 5 ...18 19 صفحه بعد