نخ و نقشه آماده بافت  تابلوفرش دختران ماهیگیر -کدE80


بزرگنمایی تصویر


نام طرح : دختران ماهیگیر -کدE80

تعداد گره در عرض : 860

تعداد رج در طول : 640

تعداد رنگ : 160


قیمت نخ و نقشه آماده :  880.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  1.050.000   تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :   930.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 1.120.000   تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  1.000.000  تومان

 

 



اندازه این مدل به سانت :

120 سانت

89 سانت
با رج 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازک