آیه قرانی -کدc124

"همه نخ ها رنگرزی شده و گلوله شده آماده بافت است"

 


 

نام طرح : آیه قرانی -کدc124

تعداد گره در عرض : 400

تعداد رج در طول : 250

تعداد رنگ : 40


قیمت نخ و نقشه آماده :  235 هزار تومان

 

قيمت نخ و نقشه آماده + چله ابريشم: 320 هزار  تومان

قيمت نخ و نقشه آماده + چله پنبه : 250 هزار  تومان

 

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده ابريشم (همه چی آماده بافت) :350 هزار  تومان

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده پنبه (همه چی آماده بافت) :280 هزار  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

56 سانت

35 سانت
با رج 50

 


رایگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رایگان  / پودهای  تابلو فرش همراه نخ و نقشه ها

پودکلفت و نازک