نخ و نقشه آماده تابلوفرش فلامینگو باز

بزرگنمایی تصویر


نام طرح : فلامینگوباز

تعداد گره در عرض : 700

تعداد رج در طول : 500

تعداد رنگ : 105


قیمت نخ و نقشه  :590.000  تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :750.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  630.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  :810.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  690.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

98  سانت

71سانت
با رج 50


ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازک