صفحه اصلی خط مشی شرکت اهداف و برنامه ها ارسال سفارش سوالات متداول

شرکت نقش آرا فرش تبریز

دانلود
دانلود آلبوم مدل هاي تابلوفرش نقش آرا فرش
تماس با ما

پرداخت زني و برجسته زني تابلوفرش - نقش آرا فرش

سفارش

-


-

-


-

طر ح هاي بروز

مكه مكرمه - 23-17


جزوات آموزشي

ست ابزار بافت تابلوفرش نقش آرا

کانال رسمی تلگرام

کانال تلگرام نقش آرا فرش تبریز


https://t.me/nagsharafarsh_ir

طرحهای دارای تخفیف 20 درصد تا 20 اسفند 95

نقش آرا
9:28
بازدید : 1270

طرحهای دارای تخفیف 20 درصد تا 20 اسفند 95


*****************************


مينياتور- كد A51
نام طرح : مينياتور- كد A51

تعداد گره : 530

تعداد رج : 805

تعداد رنگ : 110

تعداد رنگ ابريشم : 12

قیمت نخ و نقشه آماده : 750.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  870.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  770.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 940.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  840.000   تومان

ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

80 سانت عرض

120 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


نام طرح : مينياتور- كد A53

نام طرح : مينياتور- كد A53

تعداد گره : 500

تعداد رج : 700

تعداد رنگ : 94

تعداد رنگ ابريشم :11

قیمت نخ و نقشه آماده : 620.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  795.000  تومان

 500 گرم چله ابريشم

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  650.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 860.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  715.000   تومان

  ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

70 سانت عرض

98 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 

نیاز نوازش - جدید  - A-27

نام طرح : نیاز نوازش - جدید  - A-27

تعداد گره : 420

تعداد رج : 600

تعداد رنگ : 94

ابریشم : 14

نخ و نقشه : .450.000  تومان
 
نخ و نقشه + چله ابریشم : 600.000  تومان

نخ و نقشه + چله پنبه :  475.000  تومان
 
نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 675.000 تومان

نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  550.000 تومان

 ابعاد به سانتی متر :

84*59

رجشمار 50


  نام طرح : آیه قرانی -کدc28

نام طرح : آیه قرانی -کدc28

تعداد گره در عرض : 600

تعداد رج در طول : 420

تعداد رنگ : 23

قیمت نخ و نقشه (نخ درجه یک مرينوس) :  370 هزار تومان

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم: 480 هزار  تومان
 
 نخ و نقشه با چله و دارقالی چله کشی شده(همه چی آماده بافت) :550 هزار  تومان

اندازه این مدل به سانت :

84 سانت

59 سانت

با رج 50
 


نام طرح : آیه قرانی -کدc31


نام طرح : آیه قرانی -کدc31

تعداد گره در عرض : 370

تعداد رج در طول : 530

تعداد رنگ : 23

قیمت نخ و نقشه :  346 هزار تومان

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم: 456 هزار  تومان
 
 نخ و نقشه با چله و دارقالی چله کشی شده(همه چی آماده بافت) : 518   هزار  تومان
 
اندازه این مدل به سانت :

52 سانت

75 سانت

با رج 50


آیه قرانی -کدc79


نام طرح : آیه قرانی -کدc79

تعداد گره در عرض : 510

تعداد رج در طول : 370

تعداد رنگ : 35

قیمت نخ و نقشه آماده : 345.000 تومان
 
قيمت نخ و نقشه آماده +  چله ابريشم: 444.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  375.000 تومان
 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم :495 هزار  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  430.000  تومان

اندازه این مدل به سانت :

71 سانت

51 سانت

با رجشمار 50

 نخ و نقشه آماده آیه قرانی -کدc83


نام طرح : آیه قرانی -کدc83

تعداد گره در عرض : 370

تعداد رج در طول : 270

تعداد رنگ : 21

قیمت نخ و نقشه آماده  :  200.000 تومان

 قيمت نخ و نقشه آماده + چله ابريشم : 320.000 تومان

قيمت نخ و نقشه آماده + چله پنبه : 230.000 تومان
 
قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده (ابریشم) : 370.000 تومان

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده ( پنبه) : 280.000 تومان

ابعاد به سانتی متر :

51 سانت
37 سانت
با رج 50

 


نام طرح : آیه قرانی -کدc88

نام طرح : آیه قرانی -کدc88

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 350

تعداد رنگ : 39

قیمت نخ و نقشه (نخ درجه یک مرينوس) :  331 هزار تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم: 425 هزار  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه : 365 هزار  تومان
 
 نخ و نقشه و دارقالی چله کشی شده ابريشم (همه چی آماده بافت) :460 هزار  تومان

 نخ و نقشه و دارقالی چله کشی شده پنبه (همه چی آماده بافت) :400 هزار  تومان

اندازه این مدل به سانت :
70 سانت
50 سانت
با رجشمار 50

 


 آیه قرانی -کدc115


نام طرح : آیه قرانی -کدc115

تعداد گره در عرض : 550

تعداد رج در طول :300

رنگ ابريشم :6

تعداد رنگ : 31

قیمت نخ و نقشه آماده :  340 هزار تومان
 
قيمت نخ و نقشه آماده + چله ابريشم: 430 هزار  تومان

قيمت نخ و نقشه آماده + چله ابريشم: 365 هزار  تومان

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده ابريشم (همه چی آماده بافت) :470  هزار  تومان

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده پنبه (همه چی آماده بافت) :405  هزار  تومان

اندازه این مدل به سانت :

77 سانتيمتر عرض

42 سانتيمتر ارتفاع

رجشمار  50

 


آیه قرانی -کدc133


نام طرح : آیه قرانی -کدc133

تعداد گره در عرض : 514

تعداد رج در طول : 270

تعداد رنگ : 60

قیمت نخ و نقشه آماده بافت :  337 هزار تومان

قيمت نخ و نقشه آماده + چله ابريشم: 450 هزار  تومان

قيمت نخ و نقشه آماده + چله پنبه : 360 هزار  تومان
 
قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده ابريشم (همه چی آماده بافت) :490 هزار  تومان

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده پنبه (همه چی آماده بافت) :400 هزار  تومان

 ابعاد به سانتی متر :

72 سانت

38 سانت

با رجشمار 50

  آیه قرانی - کد151 c


نام طرح : آیه قرانی -کد151 c

تعداد گره در عرض : 620

تعداد رج در طول : 320

تعداد رنگ : 38

ابریشم رنگ : 12

قیمت نخ و نقشه آماده:  410 هزار تومان

قيمت نخ و نقشه آماده + چله پنبه : 440 هزار  تومان

قيمت نخ و نقشه آماده + چله ابريشم: 590 هزار  تومان

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده پنبه (همه چی آماده بافت) :510هزار تومان

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده ابریشم (همه چی آماده بافت) :650 هزار تومان

 اندازه این مدل به سانت :

87 سانت

  45 سانت

رجشمار  50
 آیه قرانی -کد155 c

نام طرح : آیه قرانی -کد155 c

تعداد گره در عرض : 700

تعداد رج در طول : 350

تعداد رنگ : 66

ابریشم رنگ : 12

قیمت نخ و نقشه آماده:  420 هزار تومان

قيمت نخ و نقشه آماده + چله ابريشم: 530 هزار  تومان

قيمت نخ و نقشه آماده + چله ابريشم: 680 هزار  تومان

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده(همه چی آماده بافت) : 600 هزار تومان

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده(همه چی آماده بافت) : 750 هزار تومان

 ابعاد به سانتی متر :

100 سانت

  50 سانت

رجشمار  50

نام طرح : و ان يكاد (جديد) - كد c420


نام طرح : و ان يكاد (جديد) - كد c420

تعداد گره در عرض : 560

تعداد رج در ارتفاع : 350

تعداد رنگ : 33

تعداد رنگ ابريشم :5

قیمت نخ و نقشه آماده : 330.000  تومان

 قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  430.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  350.000  تومان

 قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 470.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  390.000   تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

80 سانت عرض

50 سانت ارتفاع

رجشمارتابلوفرش : 50

 آیه بسم الله..  -کد c601


نام طرح : آیه بسم الله..  -کد c601

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 702

تعداد رنگ : 85

تعداد ابریشم : 10

 قیمت نخ و نقشه آماده :م560.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :710.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  590.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :790.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :  670.000 تومان

  ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

70 سانت

99 سانت

رجشمار  50قول الله  -کد c604


نام طرح : قول الله  -کد c604

تعداد گره در عرض : 560

تعداد رج در طول : 360

تعداد رنگ : 28

تعداد ابریشم : 5

 قیمت نخ و نقشه آماده :  322.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  422.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  352.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :  487.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :   417.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

79 سانت

50 سانت

رجشمار  50 لیزلقونک ابصارهم  -کد c605


 نام طرح : لیزلقونک ابصارهم  -کد C605

تعداد گره در عرض : 640

تعداد رج در طول : 240

تعداد رنگ : 57

تعداد ابریشم : 8

  قیمت نخ و نقشه آماده :  245.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  365.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  270.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :  430.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :   335.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

90 سانت

34 سانت

رجشمار  50لیزلقونک ابصارهم  -کد C607


 نام طرح : لیزلقونک ابصارهم  -کد C607

تعداد گره در عرض : 455

تعداد رج در طول : 255

تعداد رنگ : 42

تعداد ابریشم : 7

 قیمت نخ و نقشه آماده :  185.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  365.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  270.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :  430.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :   335.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

64 سانت

36 سانت

رجشمار  50 لیزلقونک ابصارهم  -کد C608


نام طرح : لیزلقونک ابصارهم  -کد C608

تعداد گره در عرض : 510

تعداد رج در طول : 290

تعداد رنگ : 32

تعداد ابریشم : 9

  قیمت نخ و نقشه آماده :  236.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  335.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  255.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :  385.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :   305.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

71 سانت

40 سانت

رجشمار  50قل أعوذ برب الناس -کد C610


نام طرح : قل أعوذ برب الناس -کد C610

تعداد گره در عرض : 700

تعداد رج در طول : 400

تعداد رنگ : 30

تعداد ابریشم : 10

 قیمت نخ و نقشه آماده :  420.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  595.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  450.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :  680.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :   535.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

100 سانت

56 سانت

رجشمار  50لَیْلَةِ الْقَدْرِ -کد C612


نام طرح : لَیْلَةِ الْقَدْرِ -کد C612

تعداد گره در عرض : 400

تعداد رج در طول : 800

تعداد رنگ : 90

تعداد ابریشم : 12

 

 قیمت نخ و نقشه آماده :  520.000  تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  730.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  570.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :  820.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :   660.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

56 سانت

112 سانت

رجشمار  50نام طرح : كد 144-12


نام طرح : كد 144-12

تعداد گره در عرض : 300

تعداد رج در ارتفاع : 207

قیمت نخ و نقشه آماده : 100.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  170.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  115.000  تومان

 قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 210.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  155.000   تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

30 سانت

42 سانت

رجشمارتابلوفرش : 50

نام طرح : گل و گلدان- كد75 D


نام طرح : گل و گلدان- كد 75- D

تعداد گره : 430

تعداد رج : 610

تعداد رنگ : 114


ابریشم : 10


قیمت نخ و نقشه درجه یک  : 452 هزار تومان


 قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم: 570.000   تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  495.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم :640.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  565.000  تومان


 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

58 سانت

86 سانت

رجشمارتابلوفرش : 50


گل و گلدان -کدD76


نام طرح : گل و گلدان -کدD76

تعداد گره در عرض : 350

تعداد رج در طول : 490

تعداد رنگ : 86

قیمت نخ و نقشه :  310.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم: 420 هزار  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  340.000 تومان

 نخ و نقشه با چله و دارقالی چله کشی شده(همه چی آماده بافت) :480 هزار  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  400.000  تومان

اندازه این مدل به سانت :

50 سانت

69 سانت

 رجشمار  50

 
نام طرح : گل و گلدان -کدD94


نام طرح : گل و گلدان -کدD94

تعداد گره در عرض : 530

تعداد رج در طول : 370

تعداد رنگ : 82

قیمت نخ و نقشه :  357.000  تومان

 قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم : 440  هزار  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  377.000 تومان

 قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم :490  هزار تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  427.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

74 سانت

55 سانت

 رجشمار 50

 نام طرح : گل و گلدان -کدD101

 

نام طرح : گل و گلدان -کدD101

تعداد گره در عرض : 520

تعداد رج در طول : 360

تعداد رنگ : 82


قیمت نخ و نقشه : 345.000  تومان


 قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم: 455.000 تومان


قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  375.000 تومان


 قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 510  هزار  تومان


قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  430.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :


73 سانت


51 سانت


با رج 50 


Save Save Save Save

ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
فروش پایان کار نیست , آغاز یک تعهد است
  1.      «ارسال سریع»
  1.              «ضمانت بهترین قیمت»
  1.                               «تضمین کیفیت محصولات»

                              سه اصل اولیه است که نقش آرا از نخستین روز تاسیس , خود را به آن متعهد کرده است.


*

توجه :

«95 درصد محصولات در 12 ماه سال آماده ارسال میباشد»
« در صورت عدم موجودی طرح انتخابی در انبار , مدت زمان آماده شدن به سفارش دهنده اعلام میشود.

«سفارشات به سراسر کشور ارسال میگردد (کل شهر ها و روستاهای کشور)»

«امکان پرداخت مبالغ محصولات در محل ( هنگام تحویل گرفتن مبالغ محصولات را پرداخت کنید)»

*

«محصولات ارسالی نقش آرا به سراسر کشور شامل  :

«نخ و نقشه - دار چله کشی شده بصورت کاملا آماده برای بافت میباشد»

«نخها توپک شده - دار ها چله کشی شده , چله رنگ شده و جداسازی شده ,

دارهای نقش آرا یک طرفه - دو طرفه - یک رویه و چرخشی میباشد»

*
« همراه محصولات نخ و نقشه شرکت  نقش آرا :

- ست کامل ابزار بافت (دفتین ,سیخ , قلاب)

- پود ضخیم (یک کلاف کامل) - پود نازک (دوک کامل )

- 60 درصد طرح ها دارای نرم افزار نقشه خوان صوتی اندروید

- جزوات آموزشی - جزوات رفع ایرادات و مشکلات حین بافت

- سی دی آلبوم کاتالوگ محصولات + لیست قیمت

- آلبوم مدل قاب های تابلوفرش نقش آرا 2015

- همراه دارهای چله کشی شده مقدار لازم ابریشم اضافی برای مواقع ضروری

-  آچار مخصوص دار های چله کشی شده (فقط برای دارهای بزرگ)


**********************************************************************

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت نقش آرا فرش تبریز و اشنایی بیشتر با محصولات اینجا کلیک نمایید.

منو
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
نقش آرا فرش تبریز