نام طرح : عروسی پاپ (جدید) - کد E 296

بزرگنمایی تصویرنام طرح : عروسی پاپ e296

تعداد گره در عرض :1280

تعداد رج در طول :860

تعداد رنگ : 156

تعداد رنگ ابريشم : 29


 قیمت نخ و نقشه : 1.880.000 تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم  :  2.140.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه : 1.930.000  تومان


قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 2.260.000 تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه1.050.000  تومان


 اندازه تابلوفرش به سانتي متر :

180 سانت عرض

120  سانت ارتفاع

با رجشمار  50

 

ثبت سفارش

 

Save

Save

Save

Save