سفارش سريع
بازگشت
ارسال رايگان نخ و نقشه ارسال نخ و نقشه ذايگان است
90 درصد مبلغپرداخت درب منزل
پشتيباني 12 ساعتهمشاوره رايگان
نماد اعتمادپرداخت ايمن
گارانتي کيفيتتاييد عملکرد و کيفيت

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان دارای تخفیف یلدا 1401

20600+

نخ و نقشه تابلوفرش تبریز

قیمت و مشخصات نخ و نقشه تابلو فرش طرح گل و گلدان دارای تخفیف یلدا 1401

گل و سبد  -کدD109

تعداد گره : 600

تعداد رج : 420

تعداد رنگ : 76

تعداد ابریشم : 6

ابعاد تابلوفرش 58*84

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  1.700.000 تومان     1.200.000 تومان   

گل و گلدان -کد D375

تعداد گره : 520

تعداد رج : 380

تعداد رنگ : 80

ابریشم رنگ : 7

ابعاد تابلوفرش 53*72

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  2.000.000 تومان     1.300.000 تومان   

 

گل و گلدان کد D722

تعداد گره : 260

تعداد رج : 330

تعداد رنگ : 82

تعداد ابريشم : 5

ابعاد تابلوفرش 47*38

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  650.000 تومان     520.000 تومان   

گل و گلدان - كد D389

 تعداد گره : 350

تعداد رج : 500

تعداد رنگ : 98

تعداد ابريشم : 7

ابعاد تابلوفرش 71*50

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  1.450.000 تومان     1.200.000 تومان   

 

 گل و گلدان  فیروزه ای - کد D8

تعداد گره در عرض :  290

تعداد رج در طول : 466

تعداد رنگ : 85

تعداد ابریشم : 6

ابعاد تابلوفرش 65*40

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  1.200.000 تومان     990.000 تومان   

گل و گلدان  - كد D312

تعداد گره : 300

تعداد رج : 400

تعداد رنگ : 74

تعداد ابريشم : 4

ابعاد تابلوفرش 56*42

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  800.000 تومان     700.000 تومان   

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان کوچک  -کد D76 


 تعداد گره در عرض : 350

تعداد رج در طول : 490

تعداد رنگ : 86

تعداد ابریشم: 7 


قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  1.400.000 تومان     980.000 تومان

نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش گل و گلدان -کدD113

تعداد گره : 350 گره

تعداد رج :  460

تعداد رنگ : 62

تعداد ابریشم : 8 رنگ


   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  1.900.000 تومان     1.000.000 تومان   

نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش گل و گلدان -کد D119

تعداد گره  : 600

تعداد رج : 400

تعداد رنگ: 74

تعداد ابریشم : 7

ابعاد تابلو فرش 56*84

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  2.000.000 تومان     1.300.000 تومان   

شاخه گل جدید - کد D3

 تعداد گره  :  280

تعداد رج : 410

تعداد رنگ : 81

تعداد ابریشم :  7

ابعاد تابلوفرش : 58*40

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  950.000 تومان     670.000 تومان   

 

گل و گلدان - كد D721

تعداد گره : 284

تعداد رج : 400

تعداد رنگ : 58

تعداد ابريشم : 5

ابعاد تابلوفرش : 56*40

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  1.900.000 تومان   1.000.000 تومان با تخفیف  

شاخه گل رز - كد D1

تعداد گره : 149

تعداد رج : 200

تعداد رنگ : 25

تعداد ابريشم : 2

ابعاد تابلوفرش 28*20

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  300.000 تومان   250.000 تومان با تخفیف  

 گل و گلدان -کدD112 

تعداد گره : 180

تعداد رج : 380

تعداد رنگ : 45

ابریشم : 6

ابعاد تابلوفرش 53*25

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  620.000 تومان   540.000 تومان با تخفیف  

گل و گلدان آفتابگردان - کد D104

تعداد گره : 448

تعداد رج : 333

تعداد رنگ : 82

تعداد ابریشم 11

ابعاد تابلوفرش 47*63

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  1.250.000 تومان   1.1000.000 تومان با تخفیف  

 گل و گلدان  - كد D1010

 تعداد گره : 310

تعداد رج : 430

تعداد رنگ : 98

تعداد ابریشم : 5

ابعاد تابلوفرش 60*44

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  1.100.000 تومان   950.000 تومان با تخفیف  

 

 گل کنار پنجره  - كد D179 

تعداد گره : 320

تعداد رج : 450

تعداد رنگ : 100

تعداد ابريشم : 7

ابعاد تابلوفرش 63*45

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  1.250.000 تومان   900.000 تومان با تخفیف  

گل با سبد  - كد D318

تعداد گره : 330

تعداد رج : 251

تعداد رنگ : 52

تعداد ابريشم :4

ابعاد تابلوفرش 35*42

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  550.000 تومان   450.000 تومان با تخفیف  

گل و گلدان جدید - كد D738

تعداد گره : 251

تعداد رج  : 385

تعداد رنگ : 89

تعداد ابریشم : 6

ابعاد تابلوفرش 54*35

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  900.000 تومان   780.000 تومان با تخفیف  

گل و گلدان - كد D141

تعداد گره : 280

تعداد رج : 460

تعداد رنگ : 88

تعداد ابريشم :9

ابعاد تابلوفرش 64*40

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  920.000 تومان   840.000 تومان با تخفیف  

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  550.000 تومان   450.000 تومان با تخفیف  

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  550.000 تومان   450.000 تومان با تخفیف  

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  550.000 تومان   450.000 تومان با تخفیف  

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  550.000 تومان   450.000 تومان با تخفیف  

   قیمت نخ و نقشه آماده بافت + پودها  :  550.000 تومان   450.000 تومان با تخفیف  

 

افزودن به سبد خريد
ديدگاه خود را با ديگران به اشتراک بگذاريد
تخفيف هاي پيشنهادي