نام طرح : آیه قرانی -کدc88

 

نام طرح : آیه قرانی -کدc88

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 350

تعداد رنگ : 39


قیمت نخ و نقشه (نخ درجه یک مرينوس) :  331 هزار تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم: 425 هزار  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه : 365 هزار  تومان

 

 نخ و نقشه و دارقالی چله کشی شده ابريشم (همه چی آماده بافت) :460 هزار  تومان

 نخ و نقشه و دارقالی چله کشی شده پنبه (همه چی آماده بافت) :400 هزار  تومان

 

دار با چله ابریشم چله کشی شده استاندازه این مدل به سانت :

70 سانت

50 سانت
با رجشمار 50

 


رایگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رایگان  / پودهای  تابلو فرش همراه نخ و نقشه ها

پودکلفت و نازک