نام طرح : آیه قرانی -کدc63

بزرگنمایی تصویر


نام طرح : آیه قرانی -کدc63

تعداد گره در عرض : 660

تعداد رج در طول : 262

تعداد رنگ : 30


قیمت نخ و نقشه : 355.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم: 500.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  390.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم :560.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  450.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

92 سانت

37 سانت

رجشمار 50

 


رایگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو - سيخ پود كش -دفتين

رایگان  / پودهای  تابلو فرش همراه نخ و نقشه ها

پودکلفت و نازک

همه نخ ها رنگرزی شده و گلوله شده آماده بافت است