نام طرح : آیه قرانی -کدc43

 

نام طرح : آیه قرانی -کدc43

تعداد گره در عرض : 700

تعداد رج در طول : 391

تعداد رنگ : 33


قیمت نخ و نقشه ( نخ درجه یک مرينوس) :  450.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم: 550.000  تومان


 نخ و نقشه با چله و دارقالی چله کشی شده(همه چی آماده بافت) : 620.000 تومان

 اندازه تابلوفرش به سانت :

98 سانت

55 سانت
با رج 50

 


رایگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از: سیخ - دفتین - قلاب

رایگان  / پودهای  تابلو فرش همراه نخ و نقشه ها

پودکلفت و نازک