نام طرح : آیه قرانی -کدc31

 

نام طرح : آیه قرانی -کدc31

تعداد گره در عرض : 370

تعداد رج در طول : 530

تعداد رنگ : 23قیمت نخ و نقشه :  346 هزار تومان

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم: 456 هزار  تومان
 
 نخ و نقشه با چله و دارقالی چله کشی شده(همه چی آماده بافت) : 518   هزار  تومان
 اندازه این مدل به سانت :

52 سانت

75 سانت

با رج 50


 
رایگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رایگان  / پودهای  تابلو فرش همراه نخ و نقشه ها

پودکلفت و نازک

(همه نخ ها رنگرزی شده و گلوله شده آماده بافت است)

(همه نقشه ها شماره ای(کامپیوتری) است)