سفارش سريع
بازگشت
ارسال رايگان نخ و نقشه ارسال نخ و نقشه ذايگان است
90 درصد مبلغپرداخت درب منزل
پشتيباني 12 ساعتهمشاوره رايگان
نماد اعتمادپرداخت ايمن
گارانتي کيفيتتاييد عملکرد و کيفيت

طرحهای دارای 10 درصد تخفیف

444100+

توجه :  تخفیف فقط برای نخ و نقشه میباشد .    

دارهای چله کشی شده شامل تخفیف نمیشوند

 

 

گل و گلدان- كد D145
33 هزار تومان تخفیف

نام طرح : گل و گلدان- كد D145

تعداد گره : 280

تعداد رج : 475

تعداد رنگ : 99

تعداد رنگ ابريشم :8


 قیمت نخ و نقشه آماده : 330.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  417.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  350.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 457.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  390.000   تومان


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

40 سانت

66 سانت

رجشمار : 50
 گل و گلدان -کد D375
30 هزار تومان تخفیف

*نام طرح : گل و گلدان -کد D375

تعداد گره در عرض : 520

تعداد رج در طول : 380

تعداد رنگ : 80

ابریشم رنگ : 7


 قیمت نخ و نقشه آماده:  300.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه آماده + چله ابريشم: 430.000 تومان

قيمت نخ و نقشه آماده + چله پنبه : 320.000 تومان

 

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده ابریشم(همه چی آماده بافت) : 480.000 تومان

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده پنبه (همه چی آماده بافت) : 370.000 تومان


ابعاد تابلوفرش به سانتی متر :

75 سانت

55 سانت

رجشمار 48
نام طرح : گل و گلدان- كد 379(1)
20 هزار تومان تخفیف

 نام طرح : گل و گلدان- كد 379(1)

تعداد گره در عرض: 273

تعداد رج در طول : 400

تعداد رنگ : 87

ابریشم : 4


قیمت نخ و نقشه : 200.000 تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 265 هزار تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  215 هزار تومان


قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم:  305  هزار تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  245  هزار تومان


اندازه این مدل به سانت :

38 سانت

56 سانت

با رجشمار 50
نام طرح : گل و گلدان- كد75 D

45 هزار تومان تخفیف

نام طرح : گل و گلدان- كد 75- D

تعداد گره : 430

تعداد رج : 610

تعداد رنگ : 114


قیمت نخ و نقشه درجه یک  : 452.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه  +  چله ابريشم : 570.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  495.000 تومان


قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم :640.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  565.000  تومان
 

نام طرح : گل و گلدان- كد D143

42 هزار تومان تخفیف


 نام طرح : گل و گلدان کنار پنجره - كد D143

 تعداد گره : 355

 تعداد رج : 500

 تعداد رنگ : 91

 تعداد رنگ ابريشم :9


 قیمت نخ و نقشه آماده : 420.000  تومان

 

 قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  555.000  تومان

 قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  480.000  تومان

 

  قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 605.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  520.000   تومان

 


 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

 51 سانت

70 سانت

رجشمار : 50
نام طرح : گل و گلدان- كد D126

33 هزار تومان تخفیف

 نام طرح : گل و گلدان- كد D126

تعداد گره : 350

تعداد رج : 500

تعداد رنگ : 86 

تعداد رنگ ابريشم :14 


قیمت نخ و نقشه آماده : 330.000  تومان

 

 قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  435.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  350.000  تومان 


قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 485.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  400.000   تومان


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

50 سانت عرض

70 سانت ارتفاع

رجشمار 50
نام طرح : گل و گلدان -کدD301

29 هزار تومان تخفیف

نام طرح : گل و گلدان -کدD301

تعداد گره در عرض : 280

تعداد رج در طول : 474

تعداد رنگ : 74

ابریشم : 9


قیمت نخ و نقشه : 285.000  تومان

 قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم: 375.000 هزار  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  305.000 تومان

 قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم :425.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  355.000  تومان

 


اندازه این مدل به سانت :

40 سانت

66 سانت

 رجشمار 50
نام طرح : گل و گلدان- كد D148

45 هزار تومان تخفیف

نام طرح : گل و گلدان- كد D148

تعداد گره : 650

تعداد رج : 440

تعداد رنگ : 107

تعداد رنگ ابريشم :16


قیمت نخ و نقشه آماده : 450.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  590.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  485.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 650.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  545.000   تومان


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

91 سانت

61 سانت


رجشمار تابلوفرش : 50

 
دختر كوهستان E187
45 هزار تومان تخفیف

 نام طرح :  دختر كوهستان (E187 )


تعداد گره :  300

تعداد رج :  550

تعداد رنگ :90

ابريشم رنگ : 25


 

قیمت نخ و نقشه : 450.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  570.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :   490.000   تومان
 

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 620.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  540.000  تومان


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

42 سانت عرض

 77 سانت ارتفاع

 رجشمار 50
 
نام طرح : گل و گلدان- كد D147
55 هزار تومان تخفیف

 نام طرح : گل و گلدان- كد D147

تعداد گره : 680

تعداد رج : 470

تعداد رنگ : 95

تعداد رنگ ابريشم :13


قیمت نخ و نقشه آماده : 550.000  تومان

 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  707.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  590.000  تومان
 

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 772.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  655.000 تومانابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

95 سانت عرض

65 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


نخ و نقشه آماده بافت فرش زیرپاییj125

 90 هزار تومان تخفیف


نام طرح : فرش زیرپایی  -کد:j125

تعداد گره در عرض : 845

تعداد گره در طول : 1297

تعداد رنگ : 43

 رنگ ابريشم :5


نخ و نقشه :  900.000 تومان

نخ و نقشه + چله ابریشم : 1.100.000 تومان

نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده ابریشم (همه چی آماده بافت): 1.220.000 تومان

 


 ابعاد به سانتی متر  :

118  سانت عرض

 181 سانت ارتفاع

رجشمار 50 

مينياتور- كد A51

75 هزار تومان تخفیف

 نام طرح : مينياتور- كد A51 

تعداد گره : 530

تعداد رج : 805

تعداد رنگ : 110

تعداد رنگ ابريشم : 12


قیمت نخ و نقشه آماده : 750.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  870.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  770.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 940.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  840.000   تومان


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

80 سانت عرض

120 سانت ارتفاع

رجشمار 50
 مينياتور-  كد A8

75 هزار تومان تخفیف

  نام طرح : مينياتور- كد A8

تعداد گره: 690

تعداد رج : 1000

تعداد رنگ : 105


قیمت نخ و نقشه آماده : 750 هزار تومان
 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  900.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  800.000  تومان
 

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 1.020.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  920.000   تومان


اندازه تابلوفرش به سانت :

96 سانت

140 سانت

با رجشمار  50
 
نخ و نقشه آماده تابلوفرش گل فروش -کدE188

43 هزار تومان تخفیف

نام طرح : گل فروش ونيز -کدE188

تعداد گره در عرض : 400

تعداد رج در طول : 520

تعداد رنگ : 90

ابریشم : بالای 10 رنگ


قیمت نخ و نقشه آماده:  425.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  535.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :   465.000   تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 595.000 تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  525.000  تومان


اندازه تابلوفرش به سانت :

56 سانت

72 سانت

 رجشمار 50
 

  نام طرح : آیه قرانی -کدc28
37 هزار تومان تخفیف

نام طرح : آیه قرانی وانیکاد  - کد c28

تعداد گره در عرض : 600

تعداد رج در طول : 420

تعداد رنگ : 23

ابریشم : 6قیمت نخ و نقشه :  370.000 تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم: 480.000 تومان

 قيمت نخ و نقشه + چله پنبه : 400.000 تومان

 

 نخ و نقشه با چله و دارقالی چله کشی شده (همه چی آماده بافت) :550.0000 تومان 

  نخ و نقشه با چله و دارقالی چله کشی شده (همه چی آماده بافت) : 470.000 تومان


ابعاد تابلو فرش به سانتی متر :

84 سانت

59 سانت

 رج 50
 

نام طرح : آیه قرانی -کدc31

33 هزار تومان تخفیف

 

نام طرح : آیه قرانی و انیکاد  - کد c31

تعداد گره در عرض : 370

تعداد رج در طول : 530

تعداد رنگ : 23قیمت نخ و نقشه :  332.000 تومان 

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم: 456 هزار  تومان
 
 نخ و نقشه با چله و دارقالی چله کشی شده(همه چی آماده بافت) : 518   هزار  تومان
 


اندازه این مدل به سانت :

52 سانت

75 سانت

با رج 50

 
 

نام طرح : منظره - كد F 207

34 هزار تومان تخفیف

نام طرح : منظره - كد F 207

تعداد گره : 500

تعداد رج : 330

تعداد رنگ : 62


قیمت نخ و نقشه آماده : 340.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 460.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  370.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 510.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  420.000   تومان

 


اندازه این مدل به سانت :

70  سانت عرض

 46 سانت ارتفاع

با رجشمار  50 

 رودخانه جنگل  - کد F266
48 هزار تومان تخفیف

 نام طرح : رودخانه جنگل  - کد f266

تعداد گره در عرض : 700

تعداد رج در ارتفاع : 395

تعداد رنگ :91

تعداد رنگ ابريشم : 14


قیمت نخ و نقشه آماده : 480.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  660.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه500.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 730.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه570.000  تومان


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

100 سانت عرض

56 سانت ارتفاع

رجشمارتابلوفرش : 50 

 

 

افزودن به سبد خريد
ديدگاه خود را با ديگران به اشتراک بگذاريد
تخفيف هاي پيشنهادي