فروش چله ابریشم تابلوفرش با قیمت مناسب


قيمت چله ابريشم درجه 1 در تاريخ 1394/02/2 : 350.000 تومان ميباشد.
قيمت عمده : بيش از 2 كيلوگرم : 330.000 تومان

قيمت امروز را از شركت بپرسيد: 34207798-041